Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van The BootClub (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder The BootClub worden alle diensten van The BootClub verstaan.

Resultaten

Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd en zijn altijd persoonsafhankelijk. Resultaten van onze producten en diensten kunnen (dus) per individu verschillen. Dat betekent dat bijvoorbeeld gewichtsverlies mede afhankelijk is van je eigen inzet. Je inzet moet leiden tot minder (over) eten en meer bewegen. De Bootcamps zijn de ideale gezonde en positieve omgeving om dit te realiseren.

Deze disclaimer is van toepassing op alle mogelijke gepresenteerde resultaten die je kan bereiken met onze producten en diensten.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan The BootClub niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

The BootClub is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van The BootClub. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo?s en geluiden, behoren toe aan The BootClub of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The BootClub mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

The BootClub draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. The BootClub aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The BootClub is framing naar de Website niet toegestaan.